ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งนายกอบต.โป่งน้ำร้อน ลำดับที่ 1 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล ได้คะแนน 805 คะแนน ลำดับที่ 2 นายชินลภ ชุ่มวารี ได้คะแนน 786 ลำดับที่ 3 นายคำปัน ใฝทอง ได้คะแนน 537
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ว 74
Download File  View File
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
เชียงใหม่
เว้ปไซต์ถวายพระพรออนไลน์
ปปช.
ในหลวงของเรา
พระบรมราชินีนาถ
เกษตรปลอกภัย
ฟ้าใสไร้มลพิษ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
otop
สายด่วน
ททท
สำนักงาน กพ.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
กกต.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเมินตนเอง
รัฐบาลไทย
สสส
เปิดสอบทูเดย์
กรมอุตุวิทยา