วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลโป่งน้ำร้อน  "เมืองเกษตรอินทรีย์  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  นำหลักธรรมาภิบาลบริหารท้องถิ่น  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ตามโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง สสส. ได้ร่วมทำบันทึกข้อตกลง ตามโครงการร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ด้วยพลังเครือข่ายท้องถิ่น ในวันทีี่ 7 มิถุนายน 2555 ณ เทศบาลตำบลเกาะคา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................
infographics
เชียงใหม่
คืนความสุขให้คนในชาติ
aec
เว้ปไซต์ถวายพระพรออนไลน์
ปปช.
ในหลวงของเรา
พระบรมราชินีนาถ
เกษตรปลอกภัย
ฟ้าใสไร้มลพิษ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
otop
สายด่วน
ททท
สำนักงาน กพ.
สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
ประเมินตนเอง
กกต.
รัฐบาลไทย
สสส
เปิดสอบทูเดย์
กรมอุตุวิทยา