call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพ
มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
โครงการแข่งขันฟุตบอล “ซอคเกอร์โป่งน้ำร้อนคัพ” ประจำปี 2564
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview70
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
ประชาสัมพันธ์ งดให้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview82

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแผนจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. ม. 3
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผด 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Page facebook อบต.โป่งน้ำร้อน

การปรับอายุแบบขั้นบันได เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ