องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน [21 มิถุนายน 2565]
มอบรถเข็นวิลแชร์ [20 มิถุนายน 2565]
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง [15 มิถุนายน 2565]
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า ประจำปี 2565 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2565 [21 มีนาคม 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.โป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview111

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 120 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 131 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
แบบ สขร. เดือนพฤษภาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 5 ยาว 41.00 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 4182
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 4182
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 0733 6
นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 330
สัปดาห์นี้1,985
เดือนนี้19,202
ปีนี้230,424
ทั้งหมด437,806


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กพส.
29/06/2565
29/06/2565
การจัดเวที (สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน)
[เอกสารแนบ 1]
[เอกสารแนบ 2]
[เอกสารแนบ 3]
กศ.
29/06/2565
29/06/2565
แจ้งการโอนเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีบัญชี 2565
กม.
29/06/2565
29/06/2565
เชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุคคล และประเภทชุมชนและองค์กร
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
28/06/2565
29/06/2565
ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
กศ.
29/06/2565
29/06/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง (อัคคีภัยป้องกันได้พร้อมจัดการให้ปลอดภัย)
[เอกสารแนบ]
กศ.
27/06/2565
29/06/2565
ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563-2564
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ