call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพ
มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
โครงการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564
โครงการแข่งขันฟุตบอล “ซอคเกอร์โป่งน้ำร้อนคัพ” ประจำปี 2564
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview22
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ สขร. เดือนธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองพนัง ม. 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านต้นผึ้ง ม. 5 ยาว 168 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง พนังกันตลิ่ง คสล. ม. 3 ยาว 18 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up Page facebook อบต.โป่งน้ำร้อน

การปรับอายุแบบขั้นบันได เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2564

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.รักษาราชการแทน นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ