องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับฟังประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview15
photo ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงราคากลางงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 48 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม. 5 ยาว 120 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างงรางระบายน้ำ คสล. บ้านต้นผึ้งใต้ ม. 7 ยาว 112 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้างงรางระบายน้ำ คสล. บ้านต้นผึ้งใต้ ม. 7 ยาว 52 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภา
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview223
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 222 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รั้วคอนกรีตบล็อก ณ บ้านดอน ม. 2
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม