องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ/ติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview83
photo เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (บ้านดอน) เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview93

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 103 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 45 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา e-Bidding ก่อสร้าง ราง คสล. ม. 5 ยาว 227 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภา
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview185
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย-ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา ยาว 1395 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม