องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดซื้อเต็นท์เพื่อใช้งานในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
photo ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file บทความความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
photo ประชาสัมพันธ์เรื่อง ภาวะคลอดก่อนกำหนด
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file การรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 86 ม.
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านหัวฝาย ม. 3 ยาว 41 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองพนัง ม. 1 ยาว 82 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 15 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 26 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3

folder รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงต่อสภา
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview243
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview263
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ grade
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 222 เมตร grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รั้วคอนกรีตบล็อก ณ บ้านดอน ม. 2 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม