องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศขอให้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file การให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งในสายงานบริหารที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ขอเชิญตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการ อบต.โป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
1 - 20 (ทั้งหมด 179 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9