องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรโดยรื้อผิวจราจรและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพานวัดไชยมงคล - สวนนายบุญศรี แสงเมือง หมู่ 1
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
find_in_page ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้ายประจำปี2567
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผลการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
photo รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศการขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 232 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12