องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ/ติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 83
photo เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (บ้านดอน) เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันอาทิตย์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-17.00 น. poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ 2 บ้านดอน (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.โป่งน้ำร้อน เขตเลือกตั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo แนวทางการหาเสียงเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
photo ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งดให้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่องการถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผ.ถ.4/2) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
1 - 20 (ทั้งหมด 155 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8