องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
check_circle รายชื่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน
รูปภาพ

รายชื่อ
รายชื่อกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายประพันธ์ จันชัย กำนันตำบลโป่งน้ำร้อน 090 468 1965 นายชัยณรงค์ เตจ๊ะเป็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอน 086 188 6634 นายสุทธิพงษ์ โพงจ่าม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านหัวฝาย 096 698 2227 นายชนะศึก ศุกลทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านท่าหัด 094 642 1771 นายบุญทำ ต๊ะปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 บ้านต้นผึ้ง 089 264 4549 นายจำลอง วรากิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 บ้านเปียงกอก 085 920 2901 นายเสรี อินทราช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านต้นผึ้งใต้ 097 183 2092