องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยการจัดอบรมให้ความรู้ในการดำรงชีวิตและสร้างได้ให้แก่ครอบครัว โดยการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำพริกตาแดง มะม่วงกวน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน การอบรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝาง (กศน.อ.ฝาง)
ผู้โพส : สำนักงานปลัด