องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ร่วมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน,คณะผู้บริหาร,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 ณ บ้านดอน หมู่ 2
ผู้โพส : admin