องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
รายละเอียด : วันที่ 8 มีนาคม 2566 นำโดยนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์วิจัยฯ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก คณะครู นักเรียนในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลโป่งน้ำร้อน และรณรงค์ทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าชุมชนและพื้นที่เสี่ยงไฟป่า ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ตำบลโป่งน้ำร้อน
ผู้โพส : สำนักงานปลัด