องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดโครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรไส้อั่วสมุนไพร) และได้รับเกียรติจากนายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร พัฒนาการอำเภอฝาง เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้เรื่องบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมพัฒนา/ส่งเสริมทักษะการทำอาหาร (ไส้อั่วสมุนไพร) เพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนได้
ผู้โพส : สำนักงานปลัด