messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (การทำผ้ามัดย้อม)
รายละเอียด : วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน มอบหมายให้ นางทัศวรรณ์ พันธุพิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมทักษะวิชาชีพการทำผ้ามัดย้อม แก่กลุ่มสตรีและครัวเรือนที่ต้องได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ
ผู้โพส : สำนักงานปลัด