call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2564 รวมจำนวน 489 คน จำนวน 42 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ต.สุทิน อินต๊ะอ้าย ถึง บ้านนายถนอม ตันจิน๊ะ หมู่ 7 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำแม่ใจ และซ่อมแซมผิวจราจร ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปริมาณงานซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำใจ 2,184.75 ลบ.ม. งานซ่อมแซมผิวจราจร 236.60 ลบ.ม. งานขุดลอกหน้าประตูระบายน้ำแก้มลิง 600.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.14621 จากสายบ้านหนองพนัง ถึงสายบ้านเปียงกอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,601.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวน 42 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายธานิน รุ่งเรืองวงค์ ? ลำน้ำใจ หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ท่อเหลี่ยมสวนนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล เป็นต้นไป หมู่ 2 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ข้างบ้านนายจำลอง จันทร์เล็ก เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพาน หมู่ 6 ถึงทางเชื่อมบ้านหนองพนัง หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยก หมวด 8 ถึงบ้านนายไพบูลย์ แสนเฉลียว หมู่ 3 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 213.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้า อบต.โป่งน้ำร้อน หมู่ 2 ปริมาณงานพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ฝั่ง สูง 1.20 เมตร รวมความยาว 52.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวน 488 คน รวมจำนวน 50 วันทำการ จำนวน 24,400 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายอ๊อด อวดห้าว ถึงบ้านนางสุณี ปัญญาแก้ว หมู่ 6 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยกบ้านนายจำนงค์ สุคำ ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เรือนใจ หมู่ 2 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 352 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานายจันทร์ เรือนใจ ถึงลำห้วยท่ากอก หมู่ 5 ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 252.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14616 สายทางบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมสายทางบ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ถึงอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กว้าง 4 เมตร ยาว 369 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเสาร์คำ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายหล้า วงค์ทิพย์ หมู่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเสาร์คำ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายหล้า วงค์ทิพย์ หมู่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายใจ๋ ธาดา ถึงบ้านนายสิงห์คำ สุก๋า หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 71 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สามแยกบ้านนายจำนงค์ สุคำ ถึงบ้านนายพิเชษฐ์ เรือนใจ หมู่ 2 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 139 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างขุดลอกลำน้ำมาว และลำน้ำใจ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 ตามผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ลำน้ำมาว บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 และลำน้ำใจ บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2563 จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 22,680 กล่อง ราคา กล่องละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเสาร์คำ หน่อแก้ว ถึงบ้านนายหล้า วงค์ทิพย์ หมู่ 7 ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 215.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายเอกณรงค์ แก่นแก้ว ถึงบ้านนายสมศรี พรหมคำแดง หมู่ 2 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอย 4 บ้านนายสุพัฒน์ ธาดา เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 ยาว 61 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 65 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายภาคิณ พันธุพิน ถึงบ้าน นางสาวชวิกา วงค์ทิพย์ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ฝั่งตรงข้ามบ้านนายหมิ่งศิต ส่วยหย่า หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 4 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 73.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.70 เมตร ยาว 67.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างก่อสร้างสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 110
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 รวมจำนวน 504 คน จำนวน 39 วันทำการ ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 117
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ 7 บ้านดงเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
1 - 30 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
1604336400 ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 112