ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภา อบต.โป่งน้ำร้อน เขตเลือกตั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ชื่อไฟล์ : AlW6BlaWed50341.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้