ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ส.ถ.4/2)
ชื่อไฟล์ : LeW34zfFri92209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ส.ถ.4/2) สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อยื่นสมัครรับเลือกตั้งได้ตามเอกสารแนบท้าย