ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผ.ถ.4/2)
ชื่อไฟล์ : d1MhknDFri92528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แจ้งการแก้ไขหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ผ.ถ.4/2) สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ตามแนบท้าย