ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ งดให้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ชื่อไฟล์ : FkMFILJSat115416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฝาง เรื่องการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กำลังแพร่ระบาดในอำเภอฝาง ซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงขอแจ้งงดให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 11-24 ตุลาคม 2564 เป็นเวลา 12 วัน