ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
ชื่อไฟล์ : MangtorSun33748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : การรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ยังดำเนินการรับสมัครตามกำหนดการเดิม และขอความร่วมมือให้ผู้สมัครจัดเตรียม กรอกเอกสาร และติดรูป ให้เรียบร้อยเพื่อลดการสัมผัสใกล้ชิด (ภายใต้มาตรการป้องกันโรค)