ชื่อเรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ/ติดต่อราชการ ตอบแบบสอบถามสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ขอเชิญชวนประชาชนผู้รับบริการ/ติดต่อราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการตอบแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/y3wdqn หรือสแกน QR Code ตามรูปภาพด้านล่าง เพื่อทำการประเมินฯ ค่ะ ทั้งนี้ สามารถตอบแบบประเมินได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ชื่อไฟล์ : uFeXa3lThu10552.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้