ชื่อเรื่อง : การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
รายละเอียด : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จึงเห็นควรขยายเวลาการเสียภาษี ออกไป 3 เดือน
ชื่อไฟล์ : zAqN9PJMon21520.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้