ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง