ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ สำหรับงานเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง