ชื่อเรื่อง : ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2503 หมึกสี จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง