ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 30 จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง