ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง