ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 51 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง