ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมคันสระเก็บน้ำห้วยผึ้งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกันเซาะ โดยถมดินพร้อมปรับเกลี่ย ความกว้าง 6.00 เมตร ลึก 5.00 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ปริมาณดินถม จำนวน 300.00 ลูกบาศก์เมตร ณ สระเก็บน้ำห้วยผึ้ง บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง