ชื่อเรื่อง : จ้างปรับพื้นที่จัดงานสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จำนวน พื้นที่ 1,533.48 ตร.ม. โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ 70-95 แรงม้า จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง