ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย (ดีเซล) ขนาดบรรทุก 6 ตัน ยี่ห้อ ฮีโน่ ชนิด 6 ล้อ สีเหลือง หมายเลขทะเบียน 82-9701 เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง