ชื่อเรื่อง : จ้างจัดเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขัน สถานที่ จัดเตรียมพิธีปิดและมอบรางวัล และทำความสะอาดสถานที่หลังการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง