องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview156
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview154
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview143
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153

folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview147

folder การนัดประชุมสภาฯ
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 (1)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview132
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview142
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview158
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview140

folder รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview138
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview141
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview160
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview154
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview147
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview147