องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview112
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview93
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview107
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview96
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview103
insert_drive_file เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview102

folder การนัดประชุมสภาฯ
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview88
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview95
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview102
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview111
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview104
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview100
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview105
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview99
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview97
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview102

folder รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview92
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview91
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview118
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview106
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview109
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview151
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157