องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder กำหนดสมัยประชุมสภาฯ
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview207
insert_drive_file ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่องการออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview205
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189

folder การเรียกประชุมสภาฯ
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

folder การนัดประชุมสภาฯ
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file นัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file นัดประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview42

folder รายงานการประชุมสภาฯ
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview42
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview47
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : pageview48