องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
check_circle สายด่วนผู้บริหาร
รูปภาพนายก

ข้อมูลนายก
ชื่อ-สกุล : นางพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล ดำรงตำแหน่ง : นายก อบต.โป่งน้ำร้อน โทรศัพท์ : 08-9850-4182
รูปภาพรองนายก คนที่ 1
ข้อมูลรองนายก คนที่ 1
ชื่อ-สกุล : นายรัตรติกรณ์ นามวงค์ ดำรงตำแหน่ง : รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน โทรศัพท์ : 08-1366-5908
รูปภาพรองนายก คนที่ 2
ข้อมูลรองนายก คนที่ 2
ชื่อ-สกุล : นางทัศวรรณ์ พันธุพิน ดำรงตำแหน่ง : รองนาย อบต.โป่งน้ำร้อน โทรศัพท์ : 08-3864-5673
รูปภาพเลขานุการนายก
ข้อมูลเลขานุการนายก
ชื่อ-สกุล : นางสาวเจนจิรา ปิ่นนิล ดำรงตำแหน่ง : เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน โทรศัพท์ : 08-1020-3006