องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนสิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบจำนวน 2 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางขยายผิวจราจร บ้านท่าหัด ม. 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม. 3 ยาว 95 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 ยาว 194 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม.4 ยาว 46 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ขยายผิวจราจร บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 131 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศแสดงราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 120 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ตารางแสดงราคากลางงานจ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 14 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม. 5 ยาว 41.00 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 14 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 45 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 103 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา e-Bidding ก่อสร้าง ราง คสล. ม. 5 ยาว 227 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 20 (ทั้งหมด 384 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20