call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศแผนจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างถนน คสล. ม. 3
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3 |
insert_drive_file รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผด 6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file การจัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 240 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ยาว 2601 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 7 ยาว 240 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ราง คสล. หมุ่ที่ 7 ยาว 240 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ยาว 2,601 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ม. 3 ยาว 5 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. ยาว 2,601.00 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกรกฎาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 6 ยาว 179 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 4 ยาว 205 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 2 ยาว 80 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบจำนวน 6 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 3 ยาว 213 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 3 ยาว 20 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
1 - 20 (ทั้งหมด 339 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 126