องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 45 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านดอน หมุ่ที่ 2 ยาว 103 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา e-Bidding ก่อสร้าง ราง คสล. ม. 5 ยาว 227 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-Bidding ถนน คสล. ม. 1 ยาว 250 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา e-Bidding รางระบายน้ำ คสล. ม. 6 ยาว 260 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา e-Bidding ราง คสล. ม. 5 ยาว 227 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 5 ยาว 227 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 5 ยาว 227 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา e-Bidding ถนน คสล. ม. 1 ยาว 250 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศประกวดราคา e-Bidding ราง คสล. ม. 6 ยาว 260 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ยาว 250 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 ยาว 260 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 ยาว 250 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 6 ยาว 260 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบจำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 4 ยาว 136 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ราง คสล. ม. 4 ยาว 78 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
1 - 20 (ทั้งหมด 367 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19