องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 86 ม.
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 47 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 26 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 15 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านหนองพนัง ม. 1 ยาว 82 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม บ้านหัวฝาย ม. 3 ยาว 41 ม.
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านต้นผึ้ง ม.5 ยาว 140 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศประสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.3 ยาว 152 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ซอยบ้านนางสุขแก้ว ทาคำ เป็นต้นไป หมู่ 4
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ราง คสล. ม. 3 ยาว 60 ม.
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง ราง คสล. ม. 3 ยาว 65 ม.
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 47 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 26 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านเปียงกอก ม. 6 ยาว 15 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหนองพนัง ม. 1 ยาว 82 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านหัวฝาย ม. 3 ยาว 41 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ม. 6 ยาว 78 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ม. 1 ยาว 95 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. ม. 1 ยาว 70 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ม.2
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
1 - 20 (ทั้งหมด 459 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23