องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
account_box คณะผู้บริหาร
นายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน
โทร : 08 9850 4182
นายรัตรติกรณ์ นามวงค์
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1366 5908
นางทัศวรรณ์ พันธุพิน
รองนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 3864 5673
นางสาวเจนจิรา ปิ่นนิล
เลขานุการนายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 08 1020 3006