messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [2 เมษายน 2567]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสันทราย ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน [22 มีนาคม 2567]
โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี [20 มีนาคม 2567]
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [11 มีนาคม 2567]
กิจกรรมวันดินโลก [11 มีนาคม 2567]
โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน [31 มกราคม 2567]
งานตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2567 [29 มกราคม 2567]
กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำ(ฝายแม้ว) [26 มกราคม 2567]
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
กิจกรรมเชิญชวนเที่ยววันลอยกระทงในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในวันลอยกระทง [27 พฤศจิกายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 167 รายการ)