องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ [12 พฤษภาคม 2566]
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี (การทำผ้ามัดย้อม) [23 มีนาคม 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า [8 มีนาคม 2566]
อบรมโครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านทุจริต [20 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (Big Cleaning day) [15 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [14 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ [20 กันยายน 2565]
เครื่องจักรกลเข้าดำเนินการในจุดที่ได้รับความเสียหาย เนื่องด้วยช่วงระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2665 ที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน [10 สิงหาคม 2565]
นายอำเภอฝาง พร้อมคณะลงพื้นที่ตำบลโป่งน้ำร้อน เนื่องจากเหตุการณ์ดินสไลด์บ้านต้นผึ้งใต้ [8 สิงหาคม 2565]
นายอำเภอฝาง พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมให้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลาก [8 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 - 10 (ทั้งหมด 130 รายการ)