องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและดับไฟป่า ประจำปี 2565 พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปี 2565 [21 มีนาคม 2565]
ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้กักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง [1 มีนาคม 2565]
ลงพื้นที่ร่วมประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2565 [22 กุมภาพันธ์ 2565]
ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้ครอบครัวผู้กักตัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง [21 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2565 [21 กุมภาพันธ์ 2565]
มอบถุงยังชีพ [23 สิงหาคม 2564]
มอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ [17 มิถุนายน 2564]
โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 [15 มิถุนายน 2564]
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [8 เมษายน 2564]
โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค [30 มีนาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12