call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย-ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา ยาว 1395 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14626 สายทางบ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น กว้าง 4 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รายไตรมาส ที่ 3 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รายไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบถนน คสล. ม. 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - ม. 3 ตำบลม่อนปิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท้างบ้านตอน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท้างบ้านต้นผึ้งใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท้างบ้านตอน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท้างบ้านต้นผึ้งใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รายไตรมาส ที่ 1 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166