messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ระบบผลิตน้ำประปา บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 146-0012) จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบและรับรองแบบ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประะกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าหัด ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รั้วคอนกรีตบล็อก ณ บ้านดอน ม. 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 222 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย-ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา ยาว 1395 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 284
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14626 สายทางบ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น กว้าง 4 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 20 (ทั้งหมด 72 รายการ) 1 2 3 4