องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบ จำนวน 7 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รั้วคอนกรีตบล็อก ณ บ้านดอน ม. 2
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้่าง รางระบายน้ำ คสล. บ้านท่าหัด ม. 4 ยาว 222 เมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย-ทางเลียบน้ำมาว ฝั่งขวา ยาว 1395 เมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 จัดจ้างออกแบบพร้อมลงนามรับรองแบบรูปฯ จำนวน 1 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 14626 สายทางบ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น กว้าง 4 ม. ยาว 810 ม. หนา 0.15 ม. poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวกับโรคโควิด 19 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบพร้อมรับรองแบบ จำนวน 5 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รายไตรมาส ที่ 3 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รายไตรมาส ที่ 2 ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จ้างออกแบบถนน คสล. ม. 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน - ม. 3 ตำบลม่อนปิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท้างบ้านต้นผึ้งใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท้างบ้านตอน poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226
1 - 20 (ทั้งหมด 66 รายการ) 1 2 3 4