call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 4/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ประกาศการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1/2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 91