องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
photo แบบ สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 2 (1 เมษายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 3 ปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดอืนเมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งวดที่ 1 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบ สขร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file แบบ สขร. เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 61 รายการ) 1 2 3 4