องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 44
find_in_page แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
photo ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
photo แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file ประกาศอบต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1