องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
find_in_page ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อนทุกคน "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เรื่อง นโยบายการกำกับองค์กรที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
photo ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 273
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1