องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
folder งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
insert_drive_file แผ่นพับการประหยัดไฟฟ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์การลดการใช้ถุงพลาสติก poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file แบบ ทส.1 แหล่งกำเนิดมลพิษ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศ อบต.โป่งน้ำร้อน เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การคัดแยกขยะ โดยกลุ่มผู้สูงอายุในตำบลโป่งน้ำร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1