องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
รายละเอียด : วันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ร่วมกันรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะ ตามโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
ผู้โพส : สำนักงานปลัด