องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 51 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 12.50 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 55 คน จำนวน 19 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 4 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำเพื่อแบ่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 30.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 x 1.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแมค หมายเลขทะเบียน งจ 349 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 ? 60 ? 0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศรีมัย สุรินทรามนต์ หมู่ 4 ปริมาณงาน กว้าง 1.50 เมตร ระยะทาง 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 75.00 ตร.ม. และขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 9.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 27.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กทางโค้ง ปริมาณงานขนาดผิวจราจรกว้าง 0.80 เมตร ระยะทาง 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทาง บ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้ามถนน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 14.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ที่นานางยุพิน หน่อวงค์ หมู่ 4 ถึงเขตติดต่อบ้านใหม่หัวฝาย หมู่ 3 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 194.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางขาว จันต่า เป็นต้นไป ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (งานกำจัดขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 28 คน จำนวน 22 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 27 คน จำนวน 22 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลักบ้านหัวฝาย กว้าง 0.80 เมตร ระยะทาง 378.00 เมตร และกว้าง 1.00 เมตร ระยะทาง 220.00 เมตร ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายอิ่นคำ ภิชัยวรรณ์ เป็นต้นไป กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 46.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 138.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างทำสติ๊กเกอร์ QR Code งาน E-Service โป่งน้ำร้อน ตามโครงการพัฒนาฐานข้อมุลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart service) ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝางรางระบายน้ำ โดยก่อสร้างฝารางระบายน้ำเหล็ก ขนาด 0.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมทางระบายน้ำและลำเหมือง สำหรับการฟื้นฟูสิ่งสาธารณะประโยชน์หลังเกิดภัย (อุทกภัย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565) ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหนองพนัง ม.1, บ้านดอน ม. 2, บ้านท่าหัด ม.4, บ้านต้นผึ้ง ม. 5 และบ้านต้นผึ้งใต้ ม. 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อถังขยะสีเหลือง สำหรับขยะรีโซเคิล ขนาด 240 ลิตร จำนวน 4 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 6 วันๆละ 30 คน ในวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการพัฒนาฐานข้อมุลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart service) ประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 62 คน จำนวน 64 วัน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ? 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 4 โรงเรียน จำนวน 493 คน รวมจำนวน 64 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ สำหรับโครงการ ตามโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางนวลตา แก้วยอดดี ถึงบ้านนายสมเพชร บัวระวงค์ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 131.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายศรีชื่น นันตรัตน์ ถึงบ้านนายสมพร เป็งใจ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 120.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 รวมจำนวน 9 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ HP Laser jet P1102 (85A) original จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
1 - 50 (ทั้งหมด 240 รายการ) 1 2 3 4 5