องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ รวมจำนวน 58 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรทางโค้ง สายทางบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ปริมาณงานปรับปรุงผิวจราจรทางโค้ง ความหนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 50.52 ตารางเมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์บรรทุกดีเซล แบบแคบ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่น โคโรลาโด หมายเลขทะเบียน ผฉ 6844 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 ? 49 ? 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อทรายเคลือบสาร Temephos 1% ยี่ห้อ 9M ขนาดซองพลาสติก 50 กรัม (บรรจุถังละ 500 ซอง) จำนวน 6 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำข้ามถนน โดยก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 10.00 เมตร ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งท้ายฝายแบ่งลำน้ำใจ (ฝายลูกที่3) ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ ปริมาณงานขุดลอกหินแม่น้ำซ่อมแซมจุดที่เสียหาย จำนวน 185.00 ลูกบาศก์เมตร ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำข้ามถนน โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ณ สายทางบ้านต้นผึ้งใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 25,000 บีทียู ยี่ห้ออิมิแน้นท์ รหัสครุภัณฑ์ 420-51-0009 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 18,000 บีทียู ยี่ห้ออิมิแน้นท์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 31 คน จำนวน 32 วันทำการ รวมเป็น 992 ชุดๆละ 36.- บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 25 คน จำนวน 32 วันทำการ รวมเป็น 800 ชุดๆละ 36.- บาท ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางกฤติยาณี ศรีธรรมชาติ เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 120.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางพรทิศ แก้วยัง ? ลำเหมือง หมู่ 6 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 48.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี งบประมาณ 2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 32 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 56 คน จำนวน 32 วันทำการ ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางศรีวรรณ ทากัน ? สภาบันการเงิน หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 112.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายประทีป ศรีธรรมชาติ? บ้านนางเรือนคำ จอมบัวใจ ถึงลำเหมือง หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ความยาว 52.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 5 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่นานายมานัส สุภาธาดา หมู่ที่ 7 ปริมาณงานท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างตรวจเช็คและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมรณรงค์ ตามโครงการจัดการขยะชุมชนตำบลโป่งน้ำร้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนางสาวณัฐกาญจน์ พันธุพิน เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 76.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายฐิติพันธ์ รู้กาล ถึงลำเหมือง หมู่ 7 ปริมาณงานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ความยาว 29.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจำลอง พวงมะลิ เป็นต้นไป หมู่ 5 ปริมาณงานซ่อมแซมผิวจราจรขนาด กว้าง 2.00 เมตร ความยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ แสนแก้ว เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานขนาดผิวจราจร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 61.40 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อชุดเครื่องสักการะดำหัวตามประเพณีล้านนา สำหรับรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามโครงการสืบสานงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด พื้นที่รวม 367.00 ตารางเมตร ณ บ้านดอน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 28 คน จำนวน 26 วันทำการ รวมเป็น 728 ชุดๆละ 36.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 27 คน จำนวน 26 วันทำการ รวมเป็น 702 ชุดๆละ 36.- บาท ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีต ปริมาณงาน พื้นที่ 11.93 ตารางเมตร หนา 0.10 เมตร ณ สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน ในช่วงภาคเรียนที่ 2/2565 รวมจำนวน 514 คน จำนวน 40 วัน ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 55 คน จำนวน 40 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างจัดสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิดและทำความสะอาดสถานที่หลังเสร็จงาน ตามโครงการแข่่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยสานสัมพันธ์สายใยในครอบครัว ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างปรับปรุงไหล่ทางโดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย จำนวน 38.40 ลบ.ม. ณ สายทางบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างจัดเหมาจัดเตรียมสนามการแข่งขัน สถานที่ จัดเตรียมพิธีปิดและมอบรางวัล และทำความสะอาดสถานที่หลังการแข่งขัน ตามโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล และอุปกรณ์กีฬา สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาโป่งน้ำร้อนต้านยาเสพติด ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางทุ่งเด่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 724.00 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัย รายนางกาญจนา คำวัง จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
1 - 50 (ทั้งหมด 359 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8