call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
โป่งน้ำร้อน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทรศัพท์ 053-451234 , 053-451213 , 053-451595 โทรสาร 053-451234 ต่อ 17

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันฝายแบ่งลำน้ำแม่ใจ (ฝายลูกที่ 4) และซ่อมแซมผิวจราจร ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำกันเซาะ โดยใช้รถขุดตีนตะขาบ ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อวัสดุ สำหรับงานเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (โครงการจัดการเลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ขนาด 13 x 2 เมตร พร้อมติดตั้งโครงเหล็ก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุ สำหรับงานเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้าน ร.ต.ต.สุทิน อินต๊ะอ้าย ถึง บ้านนายถนอม ตันจิน๊ะ หมู่ 7 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 240.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชม.ถ.14621 จากสายบ้านหนองพนัง ถึงสายบ้านเปียงกอก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,601.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างขุดลอกด้วยเครื่องจักร (รถขุดตีนตะขาบ) จำนวน 300.00 ลบ.ม. สำหรับงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมไฟ้ฟ้าสาธารณะ จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อหินใหญ่ หินทิ้ง สำหรับก่อสร้างฝายชะลอน้ำกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำแม่ใจ และซ่อมแซมผิวจราจร ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย ปริมาณงานซ่อมแซมคันตลิ่งลำน้ำใจ 2,184.75 ลบ.ม. งานซ่อมแซมผิวจราจร 236.60 ลบ.ม. งานขุดลอกหน้าประตูระบายน้ำแก้มลิง 600.00 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง เพื่อซ่อมแซมถนน ที่เสียหายเป็นหลุมบ่อ ภายในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กนักเรียน ณ โรงเรียนในเขตตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2564 รวมจำนวน 498 คน จำนวน 23 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 62 คน จำนวน 23 วันทำการ ระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 40 รายการ สำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดปิตยาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 49 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านท่าหัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (กรณีใช้ฐานแผ่) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อม รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบแคบ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่น โคโรลาโด หมายเลขทะเบียน ผฉ 6844 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 ? 49 ? 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 23 จุดในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างเหมาบริการสูบส้วม-น้ำเสีย จำนวน 33 บ่อๆละ 500.- บาท รวมเป็นเงิน 16,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP C2003SP BLACK MP2503 31ST2503TNBK จำนวน 6 หลอด รวมเป็นเงิน 21,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ รวมเป็นเงิน 8,175.- บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 28.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร ตามแผนผังองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 - บ้านท่าหัด หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ อบต.โป่งน้ำร้อน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อซื้อเครื่องนอน สำหรับผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำหรับถุงยังชีพ จำนวน 10 รายการ เพื่อจัดทำถุงยังชีพ สำหรับผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก ณ บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 จำนวน 55 ครัวเรือนๆละ 650.-บาท/ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อแจกให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับนักเรียน จำนวน 62 คน รวมจำนวน 42 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 4 โรงเรียน รวมจำนวน 42 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ รุ่น MP2003sp รหัสครุภัณฑ์ 417-57-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 83-3971 เชียงใหม่ รหัสครุภัณฑ์ 011-59-0002 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สวนนายธานิน รุ่งเรืองวงค์ ? ลำน้ำใจ หมู่ 6 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 179.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 716 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ข้างบ้านนายจำลอง จันทร์เล็ก เป็นต้นไป หมู่ 4 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 615 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ท่อเหลี่ยมสวนนายพนัสบดินทร์ กันตวัฒธสกุล เป็นต้นไป หมู่ 2 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างค่าจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 28 จุด ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างจัดจ้างตรวจเช็คซ่อม รถยนต์บรรทุกดีเซล แบบแคบ ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่น โคโรลาโด หมายเลขทะเบียน ผฉ 6844 เชียงใหม่ หมายเลขครุภัณฑ์ 002 ? 49 ? 0001 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างจ้างซ่อมแซมทางระบายน้ำข้ามถนน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ? 0.50 เมตร ความยาว 9.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน ณ สายทางบ้านหนองพนัง หมู่ที่ 1 ? บ้านเปียงกอก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าหัด จำนวน 29 คน จำนวน 20 วันทำการ รวมเป็น 580 ชุดๆละ 20.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารหวาน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิตยาราม จำนวน 33 คน จำนวน 20 วันทำการ รวมเป็น 660 ชุดๆละ 20.- บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อพระภูมิชุดเต็ม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 8,500.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่บ้านนายวิชัย ลำจวน ถึงบ้านนายสมคิด โรจน์ดี หมู่ 3 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่สะพาน หมู่ 6 ถึงทางเชื่อมบ้านหนองพนัง หมู่ 1 ปริมาณงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 512 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
1 - 50 (ทั้งหมด 127 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
1624467600 ผู้บริหารองค์กร
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งน้ำร้อน
โทร : 0 8985 07336
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
(นายทศพร วงศ์ทะกัณฑ์)
ปลัด อบต.
โทร : 0 8985 0733 6
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145